FOBS Magazine
Menu

Privacyverklaring

De privacy van onze lezers is heel belangrijk voor ons. Daarom verzamelen we alleen de gegevens die we daadwerkelijk nodig hebben voor onze bedrijfsvoering en doen we er alles aan om te zorgen dat deze gegevens goed beschermd zijn. Hieronder beschrijven we welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Opmerking: Dit is een Nederlandse vertaling van een Duitse verklaring, speciaal vertaald voor onze nederlandstalige gebruikers. In geval van verschillen is de originele Duitse verklaring bindend. Alleen de Duitse versie bevat alle specifieke informatie.

Verantwoordelijk voor de inhoud en de gegevensbescherming:

Leo Grapendaal
Contact-Email: leo(at)fobs(dot)eu

Contactgegevens FOBS GbR:

FOBS GbR
Viller 32
47574 Goch, Duitsland
Telefoon: +49 2837 663 1005

Gegevens die verzameld worden als je onze website bezoekt

Onze website bevat generlei externe Tracking Frameworks als bijvoorbeeld Google Analytics. Desondanks komen bij een website-bezoek gegevens vrij, die gedeeltelijk worden opgeslagen.

Bij iedere aanvraag die je webbrowser op het internet uitvoert, draagt hij verschillende gegevens over. Daaronder je IP-adres, het besturingssysteem, de taal en het type van de browser zelf. Bovendien is natuurlijk het tijdstip, waarop de site bezocht werd, bekend. Neem contact op met de producent van je webbrowser als je precies wil weten welke gegevens je browser precies vrijgeeft.

Iedere toegangspoging tot onze webserver wordt in een logbestand weggeschreven. Dit logbestand kan de hierboven genoemde gegevens bevatten. De logbestanden worden na vier weken automatisch verwijderd. We geven deze gegevens niet aan een externe partner en en gebruiken deze gegevens zelf alleen voor simpele interne statistieken. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel verschillende bezoekers onze website heeft, hoeveel dataverkeer daarmee gemoeid is en welke webbrowsers onze bezoekers gebruiken.

Gegevens die bij het abonneren verzameld worden

De gegevens die je bij het abonneren op ons magazine ingeeft (bijvoorbeeld je naam, e-mail adres, btw-nummer, enzovoort), worden door ons opgeslagen. We geven deze gegevens niet aan externe partijen door. Onze berichten worden via het zogenaamde Controlled Circulation model verspreid. 

Controlled Circulation is een bedrijfsmodel voor tijdschriften, dat bij vakbladen en special-interest-media gebruikt kan worden. Het abonnement is daarbij voor de lezer gratis, de afname stelt echter voorop dat de lezer tot een door de uitgever bepaalde doelgroep behoort. Een CC-tijdschrift financiert zich daarmee uitsluitend of voornamelijk met de verkoop van advertenties. 

In de regel wordt van een afnemer van een CC-tijdschrift verlangt, dat hij zich met de opgave van zijn professionele functie kwalificeert voor een abonnement. Deze verstrekte gedetailleerde informatie vervangt de abonnementsprijs. De informatie die de lezer ons verstrekt, dient om te kunnen beoordelen of de lezer tot de doelgroep van onze informatieverstrekking behoort. Ook kan daarmee aan specifieke deelgroepen doelgerichte informatie worden verstrekt (bijvoorbeeld 'alleen aan hekwerkmontagebedrijven'). Ook kunnen antwoorden op ons gestelde vragen worden gebruikt om met behulp van geanonimiseerde data berichten te schrijven en verspreiden (bijvoorbeeld: het bespreken van de gemiddelde betalingstermijn per land aan de hand van een enquetevraag).

Gegevens die bij het downloaden van ons magazine verzameld worden

Bij het downloaden verzamelen we informatie. We slaan per abonnee op, wanneer welke uitgave is gedownload. Met deze informatie voeden we onze herinnerings-service, die na enige weken diegenen, die het laatste nummer nog niet gedownload hebben, daaraan per mail herinnert. Dat is een dienst waarvan veel gebruik wordt gemaakt. Ook gebruiken we de download-informatie om een overzicht aan de abonnee te geven van nog niet gedownloade nummers.

We gebruiken de informatie verder om statistieken mee te genereren, waarmee we bepalen wat het beste verzendmoment is, en wat het bereik is van de door ons verzonden informatie.

Overige gebruikte externe infrastructuur

Voor een deel van de e-mails die we verzenden en ontvangen gebruiken we diensten van Google. Google is gevestigd in de Verenigde Staten. Wij gebruiken daarbij alle veiligheidsmechanismen die Google ter beschikking stelt.

Tijdelijke opslag van IP Adressen

In de vorige alinea's werd de tijdelijk opslag van IP adressen genoemd. Deze is noodzakelijk, om onze website en/of diensten op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Het IP adres van de gebruiker moet hiervoor gedurende de sessie opgeslagen blijven. De opslag in onze logbestanden gebeurt, zodat we in staat zijn de functionaliteit veilig te stellen en in geval van nood een fout te kunnen vinden.

Recht op informatie

Je hebt op ieder moment het recht om de gegevens die we van je hebben opgeslagen, op te vragen. Schrijf ons daartoe een korte e-mail aan office(at)fobs(dot)eu.

Recht op verwijdering

Je kunt ons er op ieder moment toe oproepen om alle gegevens, die we van je hebben opgeslagen, te verwijderen. We zullen dan zo snel mogelijk aan deze wens tegemoetkomen, zolang er geen gerechtvaardigd belang is om dit niet te doen. Schrijf ons hiertoe een korte e-mail aan office(at)fobs(dot)eu.

Correctierecht

Als de gegevens die we van je hebben niet correct zijn, corrigeren we deze natuurlijk graag. Schrijf ons hiertoe een korte e-mail aan office(at)fobs(dot)eu.

Herroepingsrecht

Iedere verwerking van je gegevens, waarvoor we je uitdrukkelijke toestemming nodig hadden, kun je op ieder moment herroepen. Schrijf ons daartoe een korte e-mail aan office(at)fobs(dot)eu. Ook kun je onderaan in onze geautomatiseerde verstuurde berichten, zelf de verzending van onze berichten stopzetten door op de daarvoor bedoelde link te klikken. Je wordt dan zonder menselijk ingrijpen uitgeschreven van de gebruikte verzendlijst, bijvoorbeeld die voor de download van het nieuwe nummer van FOBS Magazine.

Verdere vragen

Als je nog verdere vragen hebt, schroom dan niet en stel ze ons via office(at)fobs(dot)eu. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Actualisering van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor, om deze privacyverklaring in de toekomst aan te passen. We informeren je dan daarover in onze berichten of op onze website. Huidige versie: 1.00. Geldig vanaf mei 2018.

Externe Service Partners

Hieronder nog een kort overzicht van de externe partijen die we gebruiken. De links leiden je naar hun respectievelijke privacyverklaringen.

Transip is gevestigd in Nederland, binnen de EU. Google is gevestigd in de Verenigde Staten.